سه کتاب تخصصی از «استانیسلاوسکی» دوباره در بازار کتاب

مجموعه ۳ جلدی آثار استانیسلاوسکی با عناوین «آماده سازی هنرپیشه»، «شخصیت سازی» و «نقش آفرینی» با ترجمه مهین اسکوئی توسط انتشارات سروش تجدید چاپ شد.

هفت سرزمین/  کتاب اول از مجموعه سه گانه آثار استانیسلاوسکی با عنوان «آماده سازی هنرپیشه»  یکی از بزرگ ترین نظریه ‌پردازان حوزه تئاتر معاصر است که انتشارات سروش ترجمه آنها را عرضه کرده است. کتاب حاضر حاوی کشفیات تازه ای است که نویسنده در زمینه خلاقیت صحنه‌ای به دست آورده است. هر فصلی از این کتاب خواننده را به یک نتیجه گیری راهنمایی می‌کند که خود منعکس کننده یکی از واحدهای تفکّر استانیسلاوسکی است درباره خلاقیت تئاتری.

این کتاب در ۱۶ فصل به نگارش درآمده است که عبارتند از: معلومات سطحی، هنر صحنه‌ای و حرفه صحنه‌ای، شرایط پیشنهادی، تخیّل، دقت یا توجه صحنه‌ای، رهایی عضلات، قطعات و هدف‌ها، باور و احساس حقیقت، حافظه هیجانی، ارتباط، سازگاری و سایر عناصر، راه‌اندازهای زندگی روانی، خود احساس گری درونی، عمل سرتاسری، و غریزه در خود احساس گری صحنه ای هنرپیشه.

امتیاز آثار استانیسلاوسکی در این است که ابداعات او در تئاتر نتیجه تفکر کل گرای او در عین توجّه به جزئیات هنر تئاتر است. او در این جلد از آثارش بیشتر به عناصر درونی مانند توجه، تمرکز، دقت و حافظه هیجانی تأکید دارد.

«شخصیت سازی»، کتاب دوم از مجموعه سه گانه آثار استانیسلاوسکی است که حاوی کشفیات تازه استانیسلاوسکی در حوزه برون است؛ یعنی آشکارسازی آنچه در درون بازیگر می گذرد و هدایت و رهبری این احساسات. زیرا همان طو که هنرمندان می دانند، فقط و فقط از طریق تجسم برونی است که دنیای درون ما آشکار می شود و به وسیله خطوط برجسته و گویای کردار و رفتار است که چگونگی دنیای درون ما فهمیده می شود و همین جاست که خلاقیت و توانایی بازیگری ما مشخص می شود. استانیسلاوسکی معتقد است که فهم و شعور و توانایی هنرمند بازیگر در انتخاب و ساختن قالب مناسب، یعنی دنیای برونی، مشخص می شود.

این کتاب در فصل هایی چون : به طرف تجسم، رشد گویایی های جسم، صدا و بیان، دورنمای هنرپیشه و نقش، تمپ و ریتم، منطق و تداوم، منش(کاراکتر) داشتن، خودداری و تمامیت، جاذبه، جاذبه و کشش صحنه ای، اخلاق و نظم، خوداحساس گری صحنه ای، به نگارش در آمده است. در این اثر همچنین سه ضمیمه با عناوین: مطالب متمم، موادی در مورد تعلیمات سیستم و برنامه آموزش و یادداشتی در مورد تربیت هنرپیشه تئاتر تدوین شده است که به فهم بهتر کتاب کمک می کند.

کتاب سوم از مجموعه سه گانه آثار استانیسلاوسکی «نقش آفرینی»  نام دارد که حاوی کشفیات تازه استانیسلاوسکی در فرایند ایجاد سیمای صحنه ای است.

در این جلد گستره وسیع کارِ کارگردان و هنرپیشه روی نمایشنامه و نقش تشریح شده است. استانیسلاوسکی در مجلدهای پیشین هنرپیشه را برای شناخت درست و درک صحیح هنر تئاتر آماده می کند و شیوه های مهارت و باور صحنه‌ای را به وی می آموزد. اما او در این جلد یکسره درباره فرایند خلاقه ایجاد نمایش و نقش سخن می‌گوید.

مرحله شناخت، مرحله تأثر، مرحله تجسّم، اولین آشنایی با نمایشنامه و نقش، ساختمان زندگی جسمانی، هیجانات واقعی زندگی نمایشنامه و نقش، اهمیت اعمال جسمانی، شیوه جدید برخورد با نقش، شمای اعمال جسمانی، و ضمایم از بخش‌های این کتاب هستند که ابعاد گسترده کار هنرپیشه بر روی نقش را پیش چشم خوانندگان مورد بررسی و واکاوی قرار می دهد.

استانیسلاوسکی در این کتاب به روش عینی خلاقیت ارج بسیار گذاشته و عقیده دارد که «روش» هنرپیشه و کارگردان را به دانش عینی و مشخّص و شیوه کاربرد نظریه واقعگرایی صحنه ای و فعالیت عملی تئاتر مسلّح می سازد.

دوره سه جلدی مجموعه آثار استانیسلاوسکی مجموعاً با قیمت ۶۵ هزار تومان با شمارگان هزار نسخه توسط انتشارات سروش منتشر شده است.

Print Friendly
لینک خبر : http://www.7sarzamin.ir/?p=7343

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *