دسته: مجسمه سازی

هنر تکرار شدنی نیست

جعفر نجیبی خالق مجسمه علی (ع) می‌گوید: برای خلق این اثر، به دنبال کشف اندیشه‌های حضرت علی (ع) بودم و سعی کردم ابعادی از زندگی و شخصیت حضرت ر... ادامه مطلب