برچسب: جنگ

شعر فصیح فریاد…

قیصر در این شعر- قبل از آن که شاعر باشد و به جایگاه و شان ادبی خویش بیندیشد- شهروندی ساده از یک جامعه جنگ زده است…   می خواستم شعری بر... ادامه مطلب