برچسب: نوازنده

من از رو نمی روم!

معمولا آرام است.هرازچند گاهی می‌آید،بی‌تفاوت به حاشیه‌ها کارش را انجام می‌دهد و دوباره برمی‌گردد. البته بعید هم نیست اگر دلش گرفته باشد، از ... ادامه مطلب